მედლების დამზადება / ბეჭდვა


დღეისათვის ხელმისაწვდომია შემდეგი ფერები: "ოქროსფერი" - საპრიზო მედალი, უმათლესი კატეგორიისათვის. მასზე შესაძლებელია როგორც რიცხვების, ისე მცირე გამოსახულებების გადატანა შესაბამისი შინაარსიდან გამომდინარე. შესაძლებელია მეტალის ფირფიტის განთავსება მედალზე, რომელიც უძლებს ბუნებრივ ზემოქმედებას.

მედალი "ოქრო"
ცენtრში მოთავსდება თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი სირთულის შავ-თეთრი ანდა ფერადი გრაფიკული გამოსახულება, რომელიც იბეჭდება მეტალის ფირფიტაზე. შიდა წრის დიამეტრი - 4სმ ხოლო გარე წრის დიამეტრი 6.3სმ
მედალი "ოქრო"
ცენtრში მოთავსდება თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი სირთულის შავ-თეთრი ანდა ფერადი გრაფიკული გამოსახულება, რომელიც იბეჭდება მეტალის ფირფიტაზე. შიდა წრის დიამეტრი - 3სმ ხოლო გარე წრის დიამეტრი 6სმ
დროებით არ არის ხელმისაწვდომი

მედალი "ოქრო" , "ვერცხლი" და "ბრინჯაო"

ცენრში მოთავსდება თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი სირთულის შავ-თეთრი ანდა ფერადი გრაფიკული გამოსახულება, რომელიც იბეჭდება მეტალის ფირფიტაზე.
შიდა წრის დიამეტრი - 3.9სმ ხოლო გარე წრის დიამეტრი 5სმ
იხილეთ ნიმუში:
 მედალი "ოქრო" , "ვერცხლი" და "ბრინჯაო"
ცენრში მოთავსდება თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი სირთულის შავ-თეთრი ანდა ფერადი გრაფიკული გამოსახულება, რომელიც იბეჭდება მეტალის ფირფიტაზე.
შიდა წრის დიამეტრი - 4სმ ხოლო გარე წრის დიამეტრი 7სმ
იხილეთ ნიმუში:
 მედალი "ოქრო" , "ვერცხლი" და "ბრინჯაო"
ცენრში მოთავსდება თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი სირთულის შავ-თეთრი ანდა ფერადი გრაფიკული გამოსახულება, რომელიც იბეჭდება მეტალის ფირფიტაზე.
შიდა წრის დიამეტრი - 4სმ ხოლო გარე წრის დიამეტრი 6.9სმ
იხილეთ ნიმუში:

მედლის დიამეტრია: 4.7სმ
მედლის წინა მხარეს შესაძლებელია შავი ფერის ტექსტის ან გრაფიკული გამოსახულების დატანა
(მინიმალური შეკვეთა - 10 ერთეული)

 

მედალიონი

მედალიონზე სრულად მოთავსდება თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი სირთულის შავ-თეთრი ანდა ფერადი გრაფიკული გამოსახულება, რომელიც იბეჭდება მეტალის ფირფიტაზე.

 
 

 

 

პროდუქტის მიწოდება შესაძლებელია ქვეყნის მაშტაბით ფოსტის საშუალებით:
დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ: 
madstudioge@yahoo.com
 
T: 2777292