მედლების დამზადება / ბეჭდვა


დღეისათვის ხელმისაწვდომია შემდეგი ფერები: "ოქროსფერი" - საპრიზო მედალი, უმათლესი კატეგორიისათვის. მასზე შესაძლებელია როგორც რიცხვების, ისე მცირე გამოსახულებების გადატანა შესაბამისი შინაარსიდან გამომდინარე. შესაძლებელია მეტალის ფირფიტის განთავსება მედალზე, რომელიც უძლებს ბუნებრივ ზემოქმედებას.

მედალი "ოქრო"
ცენtრში მოთავსდება თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი სირთულის შავ-თეთრი ანდა ფერადი გრაფიკული გამოსახულება, რომელიც იბეჭდება მეტალის ფირფიტაზე. შიდა წრის დიამეტრი - 4სმ ხოლო გარე წრის დიამეტრი 6.3სმ
მედალი "ოქრო"
ცენtრში მოთავსდება თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი სირთულის შავ-თეთრი ანდა ფერადი გრაფიკული გამოსახულება, რომელიც იბეჭდება მეტალის ფირფიტაზე. შიდა წრის დიამეტრი - 3სმ ხოლო გარე წრის დიამეტრი 6სმ
მედალი "ოქრო" , "ვერცხლი" და "ბრინჯაო"
ცენრში მოთავსდება თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი სირთულის შავ-თეთრი ანდა ფერადი გრაფიკული გამოსახულება, რომელიც იბეჭდება მეტალის ფირფიტაზე.
შიდა წრის დიამეტრი - 3.9სმ ხოლო გარე წრის დიამეტრი 5სმ
იხილეთ ნიმუში:

მედლის დიამეტრია: 4.7სმ
მედლის წინა მხარეს შესაძლებელია შავი ფერის ტექსტის ან გრაფიკული გამოსახულების დატანა
(მინიმალური შეკვეთა - 10 ერთეული)

 

მედალიონი

მედალიონზე სრულად მოთავსდება თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი სირთულის შავ-თეთრი ანდა ფერადი გრაფიკული გამოსახულება, რომელიც იბეჭდება მეტალის ფირფიტაზე.

ცენრში მოთავსდება თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი სირთულის შავ-თეთრი ანდა ფერადი გრაფიკული გამოსახულება, რომელიც იბეჭდება მეტალის ფირფიტაზე.
შიდა წრის დიამეტრი - 39 ხოლო გარე წრის დიამეტრი 63მმ

 
 

 

 

პროდუქტის მიწოდება შესაძლებელია ქვეყნის მაშტაბით ფოსტის საშუალებით:
დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ: 
madstudioge@yahoo.com
 
T: 2777292