სალარო აპარატზე თარიღისა და დროის გასწორება

# თარიღი და დრო სწორდება Z ანგარიშის ამოღების შემდეგ #

MODE ღილაკს ვაწვებით იმდენჯერ, სანამ ეკრანზე არ დაიწერება PROG ... შემდეგ ვკრეფთ 9999 , შემდეგ CLK და წერტილები გაქრება. ვაწვებით ALT და QTY. გამოისახება თარიღი , თუ სწორეა - ადასტურებთ ST . თუ არ არის სწორი მაშინ შევიყვანთ სწორ დროს - მაგ: 27 01 12 და ST - თი ვადასტურებთ , ამის შემდეგ ავტომატურად აგდებს დროს. თუ სწორეა ვადასტურებთ ST - თი და თუ არ არის სწორი, ვკრეფავთ სწორ დროს მაგ: 13 15 და ვადასტურებთ ST - თი. შემდეგ ვაწვებით TLდა ამობეჭდავს ინფორმაციას.